Договір публічної оферти

Договір публічної оферти є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). У разі повної згоди з даним Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару і умови цього договору. (надалі-Договір)

Цей текст є угодою між інтернет-магазином EVOCAR.UA https://evocar.ua, що надалі має назву "Продавець", і будь-якою юридичною або фізичною особою, користувачем   послуг Продавця, що надалі іменується "Покупець", і визначає умови придбання товарів через сайт Продавця.

Ця угода має характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і, відповідно до чинного законодавства України, має належну юридичну силу.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті https://evocar.ua (надалі - Сайт) і застосування якого є обов'язковим для Продавця. Він містить пропозицію Продавця про придбання товару (надалі-Товар), зображення якого розміщене на Сайті Продавця, та спрямований невизначеному колу осіб, зокрема Покупцям.

1.2. «Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщене на Сайті, шляхом додавання його до віртуального кошика і оформлення Замовлення.

1.3. «Замовлення» - оформлена належним чином заявка Покупця на купівлю Товарів на Сайті https://evocar.ua  або у телефонному режимі дзвінком за номерами, вказаними на Сайті, зокрема дзвінками за номерами, залишеними у сервісі Сайту "Передзвоніть мені".

1.4. «Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, компоненти та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого розміщена пропозиція Продавця на його веб-сайті.

1.5. «Покупець» - будь-яка дієздатна повнолітня фізична, юридична, фізична особа-підприємець, згідно з чинним українським законодавством, що відвідала Сайт https://evocar.ua і має намір придбати той чи інший товар, а також погодилася з умовами цього Договору.

1.6. «Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, яка є власником або розповсюджувачем Товару і за допомогою Сайту https://evocar.ua має намір його продати.

1.7. «Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

1.8. «Істотний недолік Товару» - недолік, який робить неможливим або недопустимим застосування Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову із незалежних від споживача причин.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір є публічною офертою (відповідно до ст.ст. 633, 641 і розд. 63 Цивільного кодексу України) та містить усі істотні умови організації купівлі-продажу.

2.2. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді договору публічної оферти. Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення Замовлення кнопки «Купити» та «Оформити замовлення» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, вказані нижче.

2.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на Сайті https://evocar.ua кнопки «Купити» та «Оформити замовлення», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару, або з моменту оформлення замовлення телефоном Продавця, і діє до моменту отримання Покупцем або третьою особою, визначеною Покупцем, Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

2.4. Адміністрація Сайту має право у будь-який момент змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку. Договір зі змінами набуває чинності після трьох днів з дати розміщення оновленої версії на Сайті. У разі незгоди Покупця з оновленою версією Договору він може повністю припинити користування сервісами і матеріалами Сайту, а також відмовитися від доступу до Сайту.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується за умовами та в порядку, визначеними цим Договором, передати у власність Товар на основі Замовлення, а Покупець зобов'язується за умовами та в порядку, визначеними цим Договором, прийняти та оплатити Товар.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним правочином, або угодою, укладеною під тиском чи впливом обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що регулюють сферу правовідносин, які виникають і діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

3.5. Погоджуючись з умовами Договору, Покупець підтверджує свою правоздатність та дієздатність, зокрема досягнення 18-річного віку, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, що накладаються на нього в результаті укладення цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:

 • виконувати умови даного Договору;
 • виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;
 • передати Покупцеві Товар відповідно до обраного зразка на відповідній сторінці Сайту, оформленого замовлення і умов цього Договору;
 • під час пакування замовлення перед відправленням перевірити якість пакування Товару та його кількість; 
 • повідомити покупцю про можливу додаткову комісію з боку банку або платіжних систем у разі оплати замовлення картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування у даному Договорі.

4.2. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
5. ПРАВА ПОКУПЦЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець погоджується не здійснювати дії, які можуть порушувати українське законодавство або ж норми міжнародного права, зокрема в сфері авторських і/або суміжних прав, інтелектуальної власності, а також будь-які дії, які можуть призвести до збою в роботі як самого Сайту, так і його сервісів.

5.2. Використання будь-яких матеріалів Сайту без отримання згоди правовласників Сайту неприпустиме. Правомірне використання будь-яких матеріалів сайту можливе за умови укладання відповідних ліцензійних договорів із правовласниками.

5.3. За будь-якого цитування матеріалів Сайту посилання на Сайт є обов'язковим (у разі цитування інтернет-сайтом - гіперпосилання на Сайт).

5.4. Покупець попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання тих інтернет-ресурсів, на які можуть бути посилання на Сайті.

5.5. Покупець згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Покупцем у зв'язку з використанням розміщеної на Сайті інформації або посилання на зовнішні ресурси, які згодом можуть призвести чи вже призвели до будь-яких можливих втрат або збитків, пов'язаних з будь-яким змістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними або отриманими через зовнішні сайти, ресурси або інші контакти Покупця.

5.6. Покупець приймає положення про те, що сервіси та матеріали Сайту можуть супроводжуватися рекламою. Покупець згоден із тим, що Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності та не має ніяких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

5.7. Покупець попереджений про те, що Адміністрація Сайту має право видалити залишений на Сайті відгук (коментар) про Товар без попередження автора даного коментаря, якщо: відгук (коментар) в контексті не стосується самого товару, не несе ніякого рекомендаційного посилу для інших відвідувачів Сайту, при цьому може містити посилання на інші невідомі ресурси тощо, інформацію, що є недостовірною, образливі висловлювання, відомості, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію як самої компанії, так і її представників, зокрема наших клієнтів.

5.8. Покупець попереджений, що всі телефонні дзвінки, здійснені ним за номерами, вказаними на Сайті, дзвінки за його онлайн-замовленнями, розміщеними на Сайті, а також дзвінки за номерами, залишеними в сервісі Сайту "Передзвоніть мені", можуть записуватися.

5.9. Покупець зобов'язаний:

 • самостійно оформити замовлення на Сайті Продавця;
 • під час оформлення замовлення вказати правильно свої дані для отримання номера замовлення;
 • своєчасно оплатити та отримати замовлення за умовами цього Договору;
 • ознайомитися з інформацією про Товар, яка розміщена на Сайті Продавця;
 • під час отримання Товару перевірити зовнішню цілісність пакування, після чого відкрити його і безпосередньо переконатися в належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) і повноті його комплектації. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару - повідомити про це Продавця.
 • повідомити представника Продавця про виявлені недоліки і домовитися про заміну Товару протягом 1 (одного) дня від моменту отримання Товару.

5.10. Покупець має право:

 • оформити замовлення на відповідній сторінці Сайту;
 • вказати на Сайті про можливості отримання Товару третьою особою, визначеною і вказаною Покупцем;
 • не брати Товар - відмовитися або повернути його Продавцю у разі виявлення Товару неналежної якості, або дефектів, некомплекту, пересорту тощо.
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення на відповідній сторінці Сайту https://evocar.ua  шляхом додавання Товарів до віртуального кошика за допомогою натискання кнопки «Купити», або зробивши замовлення електронною поштою, або за номером телефону, зазначеним у розділі контактів Сайту https://evocar.ua/.

6.2. Термін формування Замовлення - до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо Замовлення оформлене у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

6.3. Після оформлення Замовлення Покупець отримує на вказаний ним номер мобільного телефону смс, які сповіщають про статуси Замовлення до момента його відправлення.

6.4. Замовлення видається Покупцю (або уповноваженій ним особі) представником Продавця тільки за умови надання номера замовлення або номера телефону, на який було оформлене Замовлення.

6.5. Отримання Замовлення через іншу логістичну службу доставки (надалі - Компанія-перевізник), з яким співпрацює Продавець, відбувається згідно умов самого перевізника.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і зазначається на відповідній сторінці Сайту. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання цін усіх обраних Товарів і вартості доставки, яка визначається в залежності від способу доставки, відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.2. Вартість Замовлення може варіюватися в залежності від ціни, кількості та номенклатури Товару.

8. УМОВИ ОПЛАТИ І ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1. Порядок оплати й отримання зазначений на відповідній сторінці Сайту в розділі "Отримання й оплата".

8.2. Покупець може оплатити замовлення такими способами:

 • готівкою у разі отримання замовлення в пункті обслуговування клієнтів або доставки кур'єром Продавця за адресою;
 • післяплатою у разі отримання Замовлення у представництві Компанії-перевізника;
 • платіжною карткою через платіжні системи та термінали самообслуговування;
 • будь-яким іншим способом, що не суперечить законодавству України, за домовленістю із Продавцем.

8.3. Покупець отримує Товар за допомогою доставки або отримує його особисто в пункті обслуговування клієнтів Продавця.

8.4. За умови доставки товарів в інші міста України, що виконуються іншими Компаніями-перевізниками, Покупець у повному обсязі та безумовно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.

8.5. Факт отримання Товару і відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компанією-перевізником, як-от відсутність дефектів, некомплект, пересорт тощо, Покупець підтверджує власним підписом у товарно-транспортній накладній / декларації Компанії-перевізника або у видатковій накладній під час отримання Товару.

Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній та оплачений Покупцем, в комплектності, згідно специфікації цього Товару, і в належному (робочому) стані та якості.

8.6. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеною ним у Замовленні, або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин у разі доставки кур'єром Компанії-перевізника Товар повертається Продавцю.

Оплата за послуги Компанії-перевізника віднімається від суми, переказаної покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцю на підставі його заяви із зазначенням розрахункового рахунку, на який мають бути повернені кошти, і детальних даних Покупця (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код, місце проживання), зокрема даних паспорта (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце реєстрації). Повторна доставка цього ж Товару оплачується додатково.

8.7. Всі питання, що виникли у процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними в розділі Контакти.

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, без урахування дня покупки, якщо триваліший термін не оголошений Продавцем.

9.2. Покупець протягом 14 (чотирнадцяти) днів із моменту отримання Товару належної якості має право обміняти на аналогічний у Продавця, в якого він був придбаний, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

Обмін Товару належної якості відбувається, якщо він не використовувався і якщо збережений його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю разом із проданим Товаром. В такому випадку послуги перевізника оплачує Покупець.

Якщо на момент обміну аналогічного Товару немає у продажу, Покупець має право або придбати будь-які інші Товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати Договір та повернути грошові кошти у розмірі вартості придбаного Товару, або здійснити обмін Товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного Товару в продаж.

При розірванні цього Договору розрахунки із Покупцем проводяться виходячи з вартості Товару на час його купівлі. Грошові кошти сплачені за Товар, повертаються Покупцю у день розірвання Договору, а в разі неможливості повернути грошові кошти у день розірвання Договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 (семи) днів.

9.3. Повернення Товару має здійснюватися в оригінальному пакуванні, в якому надійшов Товар.

9.4. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється шляхом повернення Товару та сповіщення про це Продавця відповідно до розділу Сайту "Повернення та обмін" із урахуванням правил і умов Компанії-перевізника.

 • Якщо повернений Товар відповідає ч.2 пункту 9.2., то запит щодо прийняття Товару на повернення задоволено, Продавець повертає вартість Товару відповідно до ч.2 - 4 пункту 9.2. цього Договору.
 • Якщо в задоволені запиту відмовлено, відповідно до ч.2 пункту 9.2. цього Договору, Покупець оповіщається про це з поясненням причини такого рішення (не збережений товарний вигляд; товар був у вжитку і має сліди використання тощо). Продавець відправляє такий Товар Покупцю та в подальшому не несе відповідальності за збереження такого Товару. Претензії з боку Покупця не розглядаються.

9.5. Під час отримання Товару Покупець зобов'язаний перевірити Замовлення і безпосередньо переконатися в його належному зовнішньому стані (відсутності механічних пошкоджень) і повноті його комплектності. За наявності хоча б одного з перерахованих недоліків в п. 5.1. Покупець має право не приймати Товари чи повернути їх Продавцю. За можливості недоліки мають бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки.

Покупець має повідомити представника Продавця про виявлені недоліки і домовитися про заміну Товару протягом 1 (однієї) доби від моменту отримання Товару.

9.6. Сторони погодили, що в разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури в п. 5.1., 5.2. і 9.5. отримання Покупцем Товару визнається в належному стані, тобто без будь-яких механічних пошкоджень і в повній комплектності.

9.7. У разі отримання Товару неналежної якості або виявлення протягом встановленого гарантійного терміну істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару, або фальсифікації Товару, підтверджених висновком експертизи, Покупець у порядку та в терміни, встановлені законодавством України, має право через Продавця подати претензію на якість товару - рекламацію .

9.8. У разі підтвердження браку / дефекту або фальсифікації деталі Покупець може вимагати від Продавця повернення грошей за придбаний Товар / заміну або ремонт цього Товару на такий самий / аналогічний Товар з асортименту наявних у продавця (за бажанням клієнта).

9.9. Процедури, зазначені в п. 9.7., здійснюється за поданням пакету документів і відповідно до розділу Сайту "Повернення та обмін".

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

10.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних із виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів із дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії - 7 (сім) календарних днів із дати її отримання. У спорах щодо стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібне.

10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема щодо його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді з матеріального і процесуального права України.

10.4. Продавець не несе відповідальності, не може виступати як відповідач у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дії або бездіяльність третіх осіб і в разі зазначення неправильних даних під час оформлення Замовлення.

10.5. Покупець несе відповідальність за збереження номера Замовлення у разі його передачі третім особам, Продавець не несе в цьому випадку відповідальності за передачу Товару.

10.6. Всі можливі суперечки, що випливають з цього Договору або пов'язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

10.7. Ніщо в Договорі не може розумітися як встановлення між Покупцем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин зі спільної діяльності, відносин особистого найму або якихось інших відносин, прямо не передбачених Договором.

10.8. Визнання судом будь-якого положення Договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Договору.

10.9. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з Покупців положень Договору не позбавляє Адміністрацію Сайту права здійснити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали Сайту, які охороняються відповідно до законодавства.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань із оплати, якщо доведуть, що таке невиконання викликане форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно є поза контролем такої сторони, настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель Товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (зокрема заборони, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором внаслідок настання форс-мажорних обставин, має негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням є довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, потрібний Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде подовжений на будь-який термін, протягом якого відкладене виконання через перераховані обставини.

11.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором продовжується понад три місяці, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

Попри настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інформація про Покупця застосовується виключно з метою виконання його Замовлень (відправлення повідомлення про замовлення Товару, рекламних повідомлень тощо).

12.2. Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на Сайті (оформлення замовлення) Покупець добровільно дає згоду на збір та обробку власних персональних даних із подальшою метою: дані, які стають відомі, застосовуватимуться у комерційних цілях, зокрема для обробки замовлень на придбання Товарів, отримання інформації про замовлення, передачі телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації, зокрема і про діяльність Продавця.

Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві мають право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти sms і Viber-повідомлення, зокрема здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті номер.

12.3. Покупець надає право здійснювати обробку його персональних даних, зокрема: розміщувати персональні дані в базі даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (за необхідністю). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати та не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

12.4. У разі небажання отримувати розсилку Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів і направивши її на поштову чи електронну адресу [email protected] або звернувшись за телефонами 098 565 30 10, 066 565 30 10, 063 565 30 10..

12.5. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення Замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної під час оформлення Замовлення.

12.6. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору з попередньою публікацією його на Сайті.

12.7. Покупець підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цього Договору і безумовно приймає їх.

+380
+380
До каталогу
До інших запчастин
Подберите по VIN
Заявка на подбор